Hoppa till innehåll

Projekt

Kamerasystem för dina behov – vi utvecklar på beställning kamerasystem för användningsområden som kräver speciallösningar och där befintliga lösningar inte räcker till.

Utvecklingsarbetet ger konkret nytta till slutanvändaren

Vi eftersträvar att ständigt utveckla nya och förbättra existerande produkter för att passa till nya användningsområden i takt med teknologins utveckling och när det uppstår nya användningsområden. Vårt utvecklingsarbete är allomfattande eftersom det täcker apparaterna, den elektriska installationen och kablage, mekaniken, tekniken samt programvara. Det är viktigt för utvecklingsprojektet att produkten eller funktionen som utvecklas är reproducerbar och lämpar sig för ett brett användningsområde så att det gynnar hela kundkretsen. Vi testar produkterna som vi utvecklar med lyftkransanvändaren, som bidrar med den slutliga och viktigaste feedback om produktens användbarhet. Utvecklingsarbetets varaktighet beror på utvecklingsområdet och årstiden eftersom det är viktigt att produkterna testas även för vinterbruk.

Kartläggning

Vi börjar med att kartlägga behovet och användningsplatsens egenskaper.

Utveckling

Vi utvecklar ett kamerasystem som passar användningsplatsen med hjälp av existerande komponenter.

Testning

Vi testar kamerasystemets funktionalitet vid användningsplatsen och gör nödvändiga finjusteringar.

Leverans

Ett kamerasystem färdigt för användning installeras på platsen.

UTVECKLINGSPROJEKT

Förverkligandet av fjärrvisning

På begäran av våra kunder har vi förverkligat fjärrvisningsalternativet där videobilden från lyftkranskameran kan ses på distans från kontoret eller var som helst i världen. Med hjälp av fjärrvisning kan byggmästaren följa utvecklingen av bygget via flygbild eller så kan videon användas som inspelningsövervakningssystem. Fjärrvisningen möjliggör även en utvidgad underhålls- och supporttjänst så vi kan konfigurera, uppdatera eller göra inställningsändringar i systemet via fjärranslutning.

UTVECKLINGSPROJEKT

Case pedal och joystick

Pedal- och joystickstyrningen utvecklades i samarbete med Alfab Service AB. Målet var att öka smidigheten och pålitligheten av styrningen i lyftkransarbete. En central del av projektet var att hitta rätt komponenter med nödvändiga egenskaper och skapa en teknik som kopplar ihop dem så att styrningen förlöpte önskvärt. Produkten testades internt och av användarna. Med hjälp av testningen fick man viktig information för den slutgiltiga versionen av produkten. Utvecklingsprojektet varade i sin helhet ca två månader. Den förbättrade styrningen möjliggör att lyftkransanvändaren kan fokusera på att styra lyftkranen samtidigt som kameran styrs med pedalen och joysticken. På detta vis ökar lyftkransarbetets smidighet och effektivitet.

UTVECKLINGSPROJEKT

Ett layoutverktyg för tornkranar

Layoutverktyget för tornkranarna är designat i samarbete med Lambertsson. Verktygets funktion är att spara tid och resurser i planeringen och förberedningen av byggarbetsplatsen genom att göra placeringen, monteringen och transporten av tornkranar så smidig som möjligt med hjälp av ett automatiskt layoutverktyg. Verktyget fungerar i tabellformat, användaren anger nödvändig information såsom antalet kranar, deras dimensioner och placering i förhållande till varandra. Baserat på den inmatade informationen genererar programmet automatiskt en 2D- och 3D-ritning samt skapar en lista på nödvändiga lyftkransdelar och logistikplanerna i DWG-, DFX- och PDF-format.

Hur ser ditt kamerabehov ut?

Vi utvecklar kamerasystem på beställning efter behov.

Kontakta oss gärna så utvecklar vi en kameralösning enligt ditt behov.